Poslovanje u oblaku

Poslovanje u oblaku

Što je u stvari poslovanje u oblaku?

Poslovanje u oblaku, tj. Cloud poslovni sustav je nova varijanta poslovnog modela koja u velikoj mjeri olakšava te omogućava velike uštede za manje tvrtke. Poslovanje u oblaku posebice je od velike koristi za početnike te im daje velike pogodnosti.

Mane tradicionalnog poslovanja

Odabrati programsko rješenje nerijetko je težak zadatak uz koji dolazi velik broj poslovnih zavrzlama. Licence su često skupe, sustavi su robusni te iziskuju visok stupanj prilagodbe već postojećoj infrastrukturi. Često je potrebno novo poslužiteljsko računalo koje je opet velik izvor financijskog troška ulaganja u software.
Čak i da sve navedene prohtjeve ispunimo tek tada počinje glavni posao što je unos prvotnih podataka. Unošenje inicijalnih podataka je vremenski zahtjevan posao što može biti nadolazeći problem. Nakon opsežne količine uloženog vremena, velikih financijskih troškova koji mogu varirati od velikih do izuzetno velikih te troškova integracije rješenja u poslovanje, sav uložen trud može poći nizbrdo. Računalstvo, odnosno, poslovanje u oblaku upravo nam pomaže da ne dođe do ovakvog scenarija.

Prednosti poslovanja u oblaku

Samo ime poslovnog termina ”poslovanje u oblaku” dokazuje da se računalno rješenje u ovome slučaju fizički ne nalazi na mjestu na kojem ga korisnik treba koristiti. To ujedno znači da ne postoji nikakva potreba za za infrastrukturom i skupocjenom računalnom opremom. Naprotiv, sve je uračunato u cijenu najma rješenja. Upravo iz tog razloga dolazimo do novih termina, to jest osnovnih tipova usluga poslovanja u oblaku. Navedimo kao primjerak SaaS – Software as a Service, koji nam opet ide u prilog iz financijskog kuta gledišta. Software as a Service korisniku u cijenu najma uračunava i najam opreme, programskog rješenja te svih ostalih zavisnih troškova kao što su na primjer troškovi održavanja rješenja.
Osim financijskih pogodnosti, kao vrlu bitnu prednost valja navesti decentralizaciju rada. Sve se nalazi na jednom mjestu kojemu se lako može pristupiti neovisno o mjestu i uređaju. Kao pojedinci se u svijetu zapravo često i koristimo poslovanjem u oblaku, npr . korisnici bankarskih usluga. Možemo reći kako je poslovanje u oblaku uvelike svrsishodno.

Osnovni tipovi usluga poslovanja u oblaku:

  1. infrastruktura (engl. infrastructure as a service ili laaS)
  2. platforma (engl. platform as a service ili paaS)
  3. softver (engl. software as a service ili saaS)

Poslovanje u oblaku i hrvatsko tržište

Poslovanje u oblaku ili Cloud poslovni sustav još uvijek nije našao svoju cjelovitu primjenu na hrvatskom tržištu. Razlozi tomu su brojni iako za svakoga od njih postoji rješenje. Primaran problem je opće nepoznavanje prednosti ove opcije. Opće nepoznavanje značenja raznih suvremenih tehnologija je česta nedaća s kojom se susrećemo na tržištu. Tvrtke se upravo zbog toga teško i sporo moderniziraju. Možemo zaključiti kako na našim prostorima izostaje praktična upotreba poslovanja u oblaku. Bez obzira što ono ima brojne financijske prednosti, poslovanje u oblaku često se zaobilazi zbog straha od financijskog troška radi potrebitih izmjena i prilagodbi. Tematika koja također muči poslovođe je mogućnost zaštite i tajnosti osobnih podataka pri poslovanju o oblaku. Takav izgovor nije dovoljno racionalan jer su sigurnosni aspekti poslovanja prisutni svuda.

Glavni zaključak je da je potrebna modernizacija kako tehnologije, tako i načina razmišljanja kako bi se Cloud poslovni sustav mogao lakše primijeniti na našu populaciju.

Isprobaj
besplatno