Ponuda, račun, otpremnica modul

Ponuda, račun, otpremnica, narudžbenica i druga papirologija može uzimati puno više vremena nego što je to potrebno kada je u pitanju vođenje poslovanja. Kako biste zadržali fokus na onome što je zbilja bitno, a manje razmišljali o papirologiji, MojUred – aplikacija u oblaku omogućava brzo i efikasno kreiranje navedenih elemenata čak i kada niste u svome uredu.

Naša aplikacija zamišljena je kao rješenje za tvrtke i obrte koji žele na jednom mjestu imati evidenciju poslovanja, a s besplatnim osnovnim modulom mogu se kreirati ponude, računi, otpremnice i narudžbenice. MojUred se ističe po jednostavnosti korištenja kao i lakoći pronalaska već kreiranih računa ili ponuda.

Što je ponuda?

Ponuda se može opisati kao dokument između zainteresiranih strana, odnosno potencijalnog kupca određene usluge ili proizvoda te izvršitelja usluge ili dobavljača proizvoda.

Za razliku od računa, s ponudom se može predstaviti ono što tvrtka nudi u svojem poslovanju jer se ista ne knjiži. Nema nikakvih pravnih posljedica ako zainteresirana strana odbije ponudu jer se nitko ne obavezuje naplatiti išta.

Kod izrade ponude nije potrebno držati se nekakve osnovne forme ili strukture te se može, ali ne mora, navesti cijena, kao i ostali komercijalni uvjeti.

Ipak, preporuka je da izgled ponude bude što sličnija računu kako bi se održavala razina prezentacije tvrtke i obično nema nikakvih promjena u sadržaju u odnosu na račun.

Izrada ponude u MojUred aplikaciji

Prvi korak kod izrade ponuda je upis potencijalnog/novog ili odabir postojećeg klijenta. Također, treba postaviti datum izrade, do kada vrijedi ponuda, načine plaćanja te mogućnosti upisa dodatnih napomena.

Kako bi se olakšala izrada ponude, moguće je odmah dodati potencijalne klijente u osnovnim podacima, umjesto odlaska u popis svih klijenata. Također, prije spremanja ponude potrebno je popuniti sva polja koja su označena uskličnikom.

Izrada ponuda - osnovni podaci - MojUred aplikacija u oblaku

Tijekom izrade, među ostalim opcijama unutar aplikacije moguće je prilagoditi ponudu za inozemno tržište. MojUred ima odabir valute i automatsko povlačenje srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kreiranja ponude.

Zadnji korak odnosi se na odabir proizvoda ili usluga koje će se naći unutar ponude.

Izrada ponuda - ostale opcije/stavke - MojUred aplikacija u oblaku

Za dodatne informacije oko izrade ponuda možete provjeriti našu bazu znanja.

Što je račun?

Račun, odnosno faktura, kao knjigovodstvena isprava jest dokument u pisanom ili elektroničkom obliku koji služi kao potvrda o nastalom poslovnom događaju. Ako je poslovni događaj stvarno nastao, račun se koristi kao osnova za knjiženje. Poslovnim događajem u ovome smislu smatra se prodaja, odnosno kupovina proizvoda i usluga te primljeni ili izdani predujam, odnosno avans.

Zakonom o računovodstvu propisani su elementi koje račun mora sadržavati. To su: naziv i broj, opis, cijena, datum nastanka poslovnog događaja, datum izdavanja računa, potpis, kao i podaci o izdavatelju i kupcu. Propisani elementi računa proširuju se ovisno o pravnom obliku subjekta, načinu plaćanja te internim aktima.

Izlazni računi

Dokumenti koji služe za financijsko praćenje prodaje proizvoda ili izvršavanje usluga se nazivaju izlazni računi, odnosno izlazne fakture. Skraćeno, IRA odnosno IFA. Izlazne račune dobavljači izdaju kupcima.

Ulazni računi

Ulazni računi odnosno ulazne fakture dokumenti su koji služe za financijsko praćenje kupljenih roba ili usluga. Skraćeno, URA ili UFA. Ulazne račune primaju kupci od dobavljača.

Izrada računa

Kako bismo izradili račun, s obzirom da se računi dijele na izlazne i ulazne, prvi korak je odrediti o kakvom se računu radi.

Izrada izlaznog računa

Prilikom izdavanja računa u kategoriji dokumenata odabire se izlazni račun. Zatim se pritiskom na gumb u gornjem desnom uglu kreira novi račun.

Sada je potrebno upisati potencijalnog ili odabrati postojećeg klijenta, postaviti datum izrade, valutu, načine plaćanja, poslovnicu, naplatni uređaj, datum isporuke te napomene.

Kako bi se olakšala izrada računa, potencijalne klijente je moguće dodati odmah u osnovnim podacima, umjesto odlaska u popis svih klijenata. Također, prije spremanja potrebno je popuniti sva polja koja su označena uskličnikom.

izrada izlaznog računa

Tijekom izrade, među ostalim opcijama unutar aplikacije moguće je prilagoditi ponudu za inozemno tržište. MojUred ima odabir valute i automatsko povlačenje srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kreiranja ponude. Također, u ostalim opcijama moguće je označiti radi li se o računu za predujam.

ostale opcije izlaznog računa

Zadnji korak odnosi se na odabir proizvoda ili usluga koje će se naći unutar izlaznog računa.

izlazni račun dodavanje proizvoda

Izrada ulaznog računa

Koraci za izradu ulaznog računa jednaki su onima za izradu izlaznog računa, osim što za ulazni račun nema opcije odabira poslovnice, naplatnog uređaja te datuma isporuke. Logično, jer te podatke određuje dobavljač.

Što je otpremnica?

Kod izdavanja robe sa skladišta koristi se otpremnica kao skladišni dokument, a upotrebljava se kada se za fakturiranje koristi račun. Račun i otpremnica mogu dijeliti iste informacije, poput kupca, dobavljača, vrsti i količine robe. No za razliku od računa, na otpremnici se ne nalaze komercijalne informacije.

Izrada otpremnice

Otpremnice se kreiraju po istom principu kao ponude i računi. Potrebno je odabrati klijenta, a ako je u pitanju međunarodna otpremnica moguće je odabrati i valutu. Zadnji korak je opet navođenje robe koja se ispostavlja.

Izrada otpremnica - sve opcije - MojUred aplikacija u oblaku

Za dodatne informacije oko izrade ponuda možete provjeriti našu bazu znanja.

Što je narudžbenica?

Narudžbenica je dokument izdan od prodavača kupcu kojim se prikazuje vrsta, količina te cijena proizvoda ili usluge. Slanje narudžbenice predstavlja jednokratni ugovor između zainteresiranih strana za koje se plaćanje mora izvršiti.

Izrada narudžbenice

Princip izrade narudžbenice jednak je prethodnim stavkama, budući da su u pitanju isti elementi koji se moraju popuniti kako bi se uspješno spremila narudžbenica.

Izrada narudžbenice - sve opcije - MojUred aplikacija u oblaku

Za dodatne informacije oko izrade otpremnica možete provjeriti našu bazu znanja.

Funkcionalnost aplikacije MojUred proširiva je uz dodatne module poput Putnih naloga i loko vožnji.