MojUred aplikacija u oblaku

MojUred je aplikacija u “oblaku” za jednostavnu i intuitivnu podršku poslovanju. Vaši klijenti, računi, ponude, otpremnice, skladišno poslovanje i GDPR on-line na jednom mjestu. Dostupni uvijek i sa svakog uređaja. Naša aplikacija se konstantno razvija i poboljšava, a u planu uvijek imamo nove module koji će olakšati poslovanje.

MojUred idealan je za freelancere, obrtnike, mala, srednja i velika poduzeća te udruge. Aplikacija je besplatna za isprobati uz mogućnost proširenja dodatnim modulima ili punim paketom koji sadržava sve module.

Besplatno

Ponuda, račun, otpremnica - MojUred aplikacija u oblaku

Ponuda, račun, otpremnica

Jednostavna izrada i evidencija ponuda, računa i otpremnica.

PO-SD obrazac - MojUred aplikacija u oblaku

PO-SD obrazac

Uđite u novu godinu bez previše razmišljanja o porezu s jednostavnom izradom PO-SD obrasca.

Knjiga prometa - KPR obrazac - MojUred aplikacija u oblaku

Knjiga prometa - KPR obrazac

Evidencija izdanih i plaćenih računa uz mogućnost generiranja knjiga prometa.

statistika

Statistike

Pratite statistiku poslovanja u realnom vremenu, ulazne i izlazne račune, realizirane i nerealizirane ponude te kumulativni zbroj prometa po računima.

Kartica kupca

U svakom trenutku saznajte sve relevantne informacije o svojim kupcima. Računi, iznosi i dugovanja uredno su razvrstani za svakog kupca i svaku poslovnu godinu.

Baza klijenata

Baze klijenata

Unesite informacije o klijentima ili poslovnim suradnicima, spremite ih i koristite pri svakoj izradi dokumenata.

Baza artikala i usluga

Jednom kada unesete proizvode i usluge te ih razvrstate po kategoriji, poreznoj grupi i šiframa unutar baze, u svakom trenutku dostupne su Vam ažurne i pregledne informacije.

Višejezičnost modul - MojUred aplikacija u oblaku

Višejezični ispis računa

Mogućnost ispisa računa na jeziku Vaših kupaca, udovoljava kako poslovanju u EU, tako i globalnom poslovanju.

Viševalutni oblik računa

Viševalutni oblik računa

Kreirajte dokumente u željenoj valuti, a program će prilikom izračuna iznosa koristiti srednji tečaj HNB-a na dan izrade.

Plaćeni dodaci

Putni nalog i loko vožnja modul - MojUred aplikacija u oblaku

Putni nalozi i loko vožnja

Jednostavna izrada i evidencija putnih naloga i loko vožnji.

Radni nalozi - MojUred aplikacija u oblaku

Radni nalozi

Praćenje i evidencija zaposlenika ili poslovnih jedinica za radove na terenu.

GDPR praćenje modul - MojUred aplikacija u oblaku

GDPR praćenje

Na jednom mjestu možete pratiti sve privole, aktivnosti obrade i zahtjeve.

Isprobaj
besplatno