Korisnici

[alert type=”info”]Ova se dokumentacija konstantno razvija. Ako niste neko vrijeme koristili MojUred, bilo bi dobro da provjerite na ovim stranicama što je novo implementirano.[/alert]

Korisnici su sve osobe koje će koristiti MojUred aplikaciju unutar jedne tvrtke. Nulti korisnik se automatski kreira prilikom registracije i aktivacije aplikacije MojUred.

Nakon uspješne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojUred, korisnik može odabrati modul Korisnici: POSTAVKE -> KORISNICI

MojUred korisnici

MojUred korisnici

 


Deaktiviranje korisnika

Deaktiviranje korisnika vrši se u tablici s pregledom svih korisnika na način da se prebaci tzv. “Toggle button” na deaktiviraj:

MojUred - deaktiviranje korisnika

MojUred – deaktiviranje korisnika

 


Dodavanje novog korisnika

Klikom na zelenu tipku “+DODAJ” na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dodavanje novog korisnika:

MojUred dodavanje korisnika

MojUred dodavanje korisnika

 

[alert type=”success”]NAPOMENA: Polja Naplatni uređaj i Poslovnica biti će pridijeljeni na predefinirane vrijednosti. Ako korisnik neće raditi u toj poslovnici, bit će potrebno dodati novu poslovnicu u registru poslovnica.
[/alert]

Po unosu željenog korisnika, potrebno je pritisnuti tipku “SPREMI”.

 

 

 

Isprobaj
besplatno