Dnevnice

[alert type=”info”]Ova se dokumentacija konstantno razvija. Ako niste neko vrijeme koristili MojUred, bilo bi dobro da provjerite na ovim stranicama što je novo implementirano.[/alert]

Dnevnica služi za pokrivanje troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu gdje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan predočiti račune. Ako je tijekom službenog putovanja osiguran jedan besplatni obrok, dnevnica se umanjuje za 30%, a u slučaju da su osigurana dva obroka, dnevnica se umanjuje za 60%. Dnevnica ne pokriva troškove smještaja radnika. U trošak smještaja obično se uključuje i doručak radnika.

Nakon uspješne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojUred, korisnik može odabrati modul Dnevnice: PUTNI NALOZI -> DNEVNICE

MojUred - dnevnice

MojUred – dnevnice


Dodavanje nove dnevnice

Klikom na zelenu tipku “+DODAJ” na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dnevnice:

MojUred - unos nove dnevnice

MojUred – unos nove dnevnice

Nakon unosa traženih polja, pritisnite tipku “SPREMI” kako bi MojUred sačuvao promjene.

[alert type=”success”]NAPOMENA: MojUred automatski povlači sa stranice HNB-a tečajnu listu za predefinirane vrijednosti valuta koja se koristi u sustavu.[/alert]

Isprobaj
besplatno