Dnevnice

Ova se dokumentacija konstantno razvija. Ako niste neko vrijeme koristili MojUred, bilo bi dobro da provjerite na ovim stranicama što je novo implementirano.

Dnevnica služi za pokrivanje troškova prehrane, pića i prijevoza u mjestu gdje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan predočiti račune. Ako je tijekom službenog putovanja osiguran jedan besplatni obrok, dnevnica se umanjuje za 30%, a u slučaju da su osigurana dva obroka, dnevnica se umanjuje za 60%. Dnevnica ne pokriva troškove smještaja radnika. U trošak smještaja obično se uključuje i doručak radnika.

Nakon uspješne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojUred, korisnik može odabrati modul Dnevnice: PUTNI NALOZI -> DNEVNICE

MojUred - dnevnice

MojUred – dnevnice


Dodavanje nove dnevnice

Klikom na zelenu tipku “+DODAJ” na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dnevnice:

MojUred - unos nove dnevnice

MojUred – unos nove dnevnice

Nakon unosa traženih polja, pritisnite tipku “SPREMI” kako bi MojUred sačuvao promjene.

NAPOMENA: MojUred automatski povlači sa stranice HNB-a tečajnu listu za predefinirane vrijednosti valuta koja se koristi u sustavu.

Ostavite komentar

Isprobaj
besplatno