GDPR praćenje

Poslovni subjekti unutar članica država Europske unije od 25.05.2018. dužni su provoditi zaštitu osobnih podataka, odnosno, od tada je GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) stupio na snagu. Za online poslovanja to znači kako nema više skrivenog prikupljanja osobnih podatka nego se korisnicima mora jasno naznačiti na što pristaju kada daju svoje privole.

GDPR uredba tako ima dva cilja – zaštititi pojedinca u procesu prikupljanja podataka i osigurati same podatke u njihovoj daljnjoj obradi. Za tvrtke to znači čuvanje različitih privola u situacijama gdje su osobni podaci potrebni za poslovanje što može rezultirati velikom količinom podataka ako je u pitanju već samo nekoliko izvora.

S ciljem olakšavanja praćenja privola i njihovih obrada, aplikacija MojUred ima GDPR modul, unutar kojeg potrebno imamo na jednom mjestu. Upravo evidencija važnih osobnih, dostavljenih i propisanih parametara popriličan je izazov za današnje poduzeće posebno ono s velikim brojem klijenata ili zaposlenika i uvidima u različite korisničke podatke.

MojUred GDPR modul

MojUred rješenje omogućit će vam praćenje aktivnosti obrade (npr. obračun plaća, zapošljavanje novih djelatnika, aktivnosti zaštite na radu) odnosno pojedinačnih zahvata koji zahtijevaju određeno prikupljanje osobnih podataka. Jednostavni unos informacija kao na priloženoj fotografiji uspješno će apsolvirat ovaj dio GDPR uredbe.

GDPR modul - aktivnosti obrade - MojUred aplikacija u oblaku
Bez obzira na aktivnost koju provodite, a koja podliježe GDPR-u, važno je uredno voditi privole. Izbornik evidencija privola radi upravo to! Uz upis podataka o ispitaniku (ukoliko je raspoloživ), načinu uništavanja podataka te samoj svrsi za koju prikupljate podatke, aplikacija će precizno voditi evidenciju i do kada prikupljene podatke smijete čuvati. Pregledno i jednostavno. Dodatno, MojUred aplikacija daje vam prijedlog najčešće korištenih dokumenata u okvirima GDPR-a, a koji služe kao odlična podloga za prilagodbu vašem poduzeću.

GDPR modul - dodavanje i evidencija privola - MojUred aplikacija u oblaku
Sve je više svjesnosti okoline o važnosti čuvanja osobnih podataka. Iako je prosječan korisnik interneta često brzoplet i lakovjeran u davanju istih, pomalo se i te navike mijenjaju. Stoga je potrebno evidentirati dostavljene zahtjeve koje dobivate od cijenjenih korisnika (klijenata, zaposlenika, distributera, dobavljača…). Iznimno je bitno poštivati i rok za odgovor na zahtjev koji iznosi 30 dana. Pogađate, MojUred i to vrijedno bilježi za vas. Kao zanimljiv dodatak aplikacija evidentira želje vaših korisnika „ne kontaktiraj“ uz datum kada ste ih zaista posljednji put kontaktirali.

GDPR modul - dodavanje zahtjeva - MojUred aplikacija u oblaku
Neizbježno oruđe GDPR-a jesu softverski alati koje koristite u poduzeću (ukoliko imate potrebe za još kakvo rješenje uz MojUred). Valjana evidencija istih također je sada uređena, a MojUred vam čuva leđa i u ovoj situaciji.

GDPR uredba može biti poprilično kompleksna i zahtjevna. Okviri koji su postavljeni kroz MojUred prilično su fleksibilni. Posljednji izbornik u ovom dijelu odnosi se na Registre, točnije omogućava vam dodavanje predefiniranih izbora za svaku od gore navedenih funkcija. Primjerice, ukoliko u vašem poduzeću postoji više načina davanja privole od onih koje smo predvidjeli u aplikaciji MojUred, izbornik „Načini davanja privole“ služi za jednostavno dodavanje još opcija.

Pratimo, slušamo i razvijamo MojUred za vas. Naručite vaše jednostavno rješenje za GDPR, pogledajte i druge dostupne module ili nam se javite sa konkretnim upitima.