GDPR praćenje

Poslovni subjekti unutar članica država Europske unije od 25.05.2018. dužni su provoditi zaštitu osobnih podataka, odnosno primjenjivati GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka). Za online poslovanja to znači kako nema više skrivenog prikupljanja osobnih podatka, već se korisnicima mora jasno naznačiti na što pristaju kada daju svoje privole.

GDPR uredba ima dva cilja – zaštititi pojedinca u procesu prikupljanja podataka i osigurati same podatke u njihovoj daljnjoj obradi. Za tvrtke to znači čuvanje različitih privola u situacijama gdje su osobni podaci potrebni za poslovanje, što može rezultirati velikom količinom podataka ako je u pitanju više izvora.

S ciljem olakšavanja praćenja privola i njihovih obrada, aplikacija MojUred ima GDPR modul, kojeg sve potrebno imate na jednom mjestu. GDPR modul će olakšati svakom poduzeću, a posebno onom s velikim brojem klijenata ili zaposlenika te uvidima u različite korisničke podatke, evidenciju važnih osobnih, dostavljenih i propisanih parametara.

MojUred GDPR modul

MojUred će Vam omogućiti praćenje aktivnosti obrade podataka (npr. obračun plaća, zapošljavanje novih djelatnika, aktivnosti zaštite na radu) odnosno postupaka koji zahtijevaju određeno prikupljanje osobnih podataka. Na donjoj slici vidljiva je jednostavnost unosa informacija u program MojUred.

GDPR modul - aktivnosti obrade - MojUred aplikacija u oblaku
Bez obzira na aktivnost koju provodite, a koja podliježe GDPR-u, važno je uredno voditi privole. Stoga MojUred ima izbornik evidencija privola. Uz upis podataka o ispitaniku (ukoliko je raspoloživ), načinu uništavanja podataka te samoj svrsi za koju prikupljate podatke, aplikacija će precizno voditi evidenciju i do kada prikupljene podatke smijete čuvati. Pregledno i jednostavno. Dodatno, MojUred aplikacija daje vam prijedlog najčešće korištenih dokumenata u okvirima GDPR-a, a koji služe kao odlična podloga za prilagodbu vašem poduzeću.

GDPR modul - dodavanje i evidencija privola - MojUred aplikacija u oblaku

Iako je prosječan korisnik interneta ponekad brzoplet i lakovjeran u davanju svojih osobnih podataka, pomalo se i te navike mijenjaju. Stoga je potrebno evidentirati dostavljene zahtjeve koje dobivate od korisnika (klijenata, zaposlenika, distributera, dobavljača…). Iznimno je bitno poštivati i rok za odgovor na zahtjev koji iznosi 30 dana. MojUred vodi računa i o tome. Kao zanimljiv dodatak aplikacija evidentira želje vaših korisnika „ne kontaktiraj“ uz datum kada ste ih posljednji put kontaktirali.

GDPR modul - dodavanje zahtjeva - MojUred aplikacija u oblaku
Neizbježno oruđe GDPR-a su dodatni softverski alati koje koristite u poduzeću (ukoliko imate potrebe za još kakvim rješenjem uz MojUred). MojUred ima opciju vođenja evidencije dodatnih softverskih alata.

GDPR uredba može biti poprilično kompleksna i zahtjevna. Okviri koji su postavljeni kroz MojUred prilično su fleksibilni. Posljednji izbornik u ovom dijelu odnosi se na Registre, točnije omogućava Vam dodavanje predefiniranih izbora za svaku od gore navedenih funkcija. Primjerice, ako u Vašem poduzeću postoji više načina davanja privole od onih koje smo predvidjeli u aplikaciji MojUred, izbornik „Načini davanja privole“ služi za jednostavno dodavanje još opcija.

Pratimo, slušamo i razvijamo MojUred za Vas. Naručite jednostavno rješenje za GDPR, pogledajte i druge dostupne module ili nam se javite s konkretnim upitima.