FORMAT ZAPISA PDF417 2D BAR-KODA prema HUB3 standardu

S ponosom možemo reči da je od jučer profunkcionirao prikaz 2D bar-koda prema HUB3 standardu. Od sada možete na Vaše račune i ponude prikazivati i 2D barkod što će omogućiti vašim klijentima brže plaćanje vaših usluga :).

U procesu pribliţavanja Hrvatske članstvu u EU, od 1.1.2011. poĉeo se primjenjivati novi Zakon o platnom prometu (ZPP) kako bi se i naše zakonodavstvo u tom dijelu uskladilo s europskom Payments Services Directive (PSD).

U okviru tog zakona Hrvatska narodna banka je donijela i Odluku o nalozima za plaćanje (NN 3/2011) čija primjena zahtjeva i izmjenu dosadašnjeg standardiziranog obrasca platnog prometa.

Jedna od najvaţnijih toĉaka je uvoĊenje standardiziranog oblika broja raĉuna (IBAN) i u domaći platni promet (od 1.6.2012. neobavezno, od 1.6.2013. obavezno.U iznimnim slučajevima će se postojeća struktura raĉuna (7 znamenka VBDI+10 znamenka broja računa) moći koristiti i do 1.6.2014. godine). IBAN su hrvatske banke svojim klijentima dodijelile još krajem 2007. godine, ali se do sada koristio iskljuĉivo u platnom prometu s inozemstvom.

Kako je na dosadašnjim obrascima uvedena i primjena 2D Bar koda (2DBK) koji u velikoj mjeri olakšava i ubrzava njihovu obradu na šalterima banaka i drugih institucija, zbog promjene strukture podataka potrebno je promijeniti i definicije, pravila i model podataka za ovakav način kodiranja.Na obrascu HUB-3A (Nalog za nacionalna plaćanja) predviđeno je mjesto za 2DBK i zbog nešto većeg prostora (u odnosu na prostor na HUB1-1 obrascima) veliĉina osnovnog elementa je povećana ĉime je omogućeno skeniranje uređajima koji ne moraju biti suviše precizni, pa su time i jeftinije.

Dapače, predloţene promjene omogućavaju očitavanje (uz upotrebu odgovarajuće aplikacije) i preko pametnih telefona, te ostalih računala/ureĊaja s ugrađenom kamerom što primjenu 2DBK ćini još jednostavnijom i širom.

 

 

Generirani izlazni račun s pečatom, potpisom i 2D bar-kodom izgleda ovako:

Ako ne želite da vam se prikazuje bar-kod, opciju s kojom ju uključujete na generiranju izlaznog računa ostavite neoznačenu:

 

 

Isprobaj
besplatno