Aplikacija MojUred od sada ima mogućnosti izrade obrazaca za paušalne obrtnike

PO-SD obrazac

Zašto i obrtnici ne bi modernizirali svoje poslovanje?
MojUred kontinuirano implementira module, dokumente i novosti koje vam to i omogućuju.

Jedna od novosti unutar MojUred aplikacije je generiranje, ispunjavanje i vođenje obrazaca koje moraju voditi paušalni obrtnici. Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca.

KPR OBRAZAC

KPR je zapis iz kojeg je vidljivo koji računi su izdani i na koji način su plaćeni.

Pronađite detaljne upute kako izraditi KPR obrazac unutar MojUred aplikacije.

PO-SD OBRAZAC

PO-SD obrazac je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu.

Pronađite detaljne upute kako izraditi PO-SD obrazac unutar MojUred aplikacije te spremni dočekajte rokove predaje!

Uz prethodno implementirane module poput ponude i računa, uz ove obrasce paušalnim obrtnicima MojUred aplikacija omogućuje kompletno samostalno vođenje poslovanja.

Isprobaj
besplatno